Δημόσιο

2 εξωτερικοί συνεργάτες στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Απαραίτητη η γνώση αγγλικών

Θα υπογραφούν 6μηνες συμβάσεις εργασίας

Με δύο εξωτερικούς συνεργάτες ενισχύεται άμεσα το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως την 1 Μαρτίου 2018.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη διεύθυνση του φορέα.

Πληροφορίες: Ψαχνά Ευβοίας, Τ.Κ. 344 00 (υπόψη κ. Χ. Κυριάκου). Επικοινωνία: 222 8099526

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για την ειδικότητα.