Δημόσιο

Πώς πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση για τους δήμους (video)

Οπτικοποιημένος, "οδηγός" για να καταχωρίσετε σωστά τα στοιχεία σας

Προσοχή: Όλα τα πτυχία και οι άδειες άσκησης επαγγέλματος έχουν συγκεκριμένο κωδικό

«Οδηγό», με τη χρήση video, για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης για τις 8.166 μόνιμες θέσεις στους δήμους, παρουσιάζει το workenter.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εύκολα και απλά, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα ηλεκτρονικά αρχεία.

Σημειώστε ότι η συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να διαρκεί δέκα λεπτά, χωρίς μεγάλα «νεκρά» διαστήματα μεταξύ των ενεργειών σας στο σύστημα.

Οι βασικές κινήσεις των υποψηφίων για να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση είναι τέσσερις:

  • Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων
  • Νέα αίτηση
  • Επιλογή (για κατηγορία εκπαίδευσης)
  • Αποθήκευση, Έλεγχος, Οριστικοποίηση Αίτησης

Δείτε τα video: 

Video 1: Δημιουργία ηλεκτρονικής αίτησης

Video 2: Καταχώριση ξένης γλώσσας

Video 3: Καταχώριση εμπειρίας

Video 4: Καταχώριση επιδιωκόμενων θέσεων