Δημόσιο

Βιολόγοι στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη ενός βιολόγου προωθεί το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 21 Φεβρουαρίου 2018.

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας έως 31 Δεκεμβρίου 2019 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση επέκτασης της χρονικής διάρκειας της πράξης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη διεύθυνση του φορέα.

Πληροφορίες: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Τ.Κ. 26334, Πάτρα (υπόψη κ. Παπασωτηρόπουλου). Επικοινωνία: 262 2039008

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για την ειδικότητα

?>