Δημόσιο

10 υπάλληλοι στην Λευκάδα

Εργασία στην Εφορεία Αρχαιοτήτων του νησιού

Η εμπειρία είναι το αποφαστικό κριτήριο πρόσληψης των οκτώ εργατών

Στο Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας θα εργαστούν οι 10 νέοι υπαλληλοι που θα επιλεγούν με τον διαγωνισμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας. Ζητούνται αρχαιολόγοι, συντηρητές με πτυχίο ΤΕΙ και ειδικευμένοι εργάτες με, τουλάχιστον, 6μηνη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης.

Σημειώστε, ότι οι έχοντες εμπειρία θα καλύψουν - σύφωνα με τον νόμο – το 60% των θέσεων. Οι υποψήφιοι «ειδικευμένοι εργάτες» για το υπόλοιπο 40% των θέσεων δεν χρειάζονται εμπειρία, ωστόσο η προκήρυξη απαιτεί εξειδίκευση η οποία προκύπτει από τον τίτλο σπουδών. Για παράδειγμα, εξειδικευμένο τίτλο κατέχουν οι απόφοιτοι της σχολής Μαρμαροτεχνιτών Πανόρμου Τήνου

Διαβάστε προσεκτικά τα προσόντα και τα δικαιολογητικά – κάνοντας «κλικ» στην ειδικότητα του ενδιαφέροντος σας - και ετοιμάστε με επιμέλεια τον φάκελο υποψηφιότητάς. Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας , χρησιμοποιώντας την ειδική εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόρια σας».

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, στο Μεσολόγγι.