Δημόσιο

Έως τις 5 Μαρτίου οι αιτήσεις για 72 μόνιμες θέσεις

Αφορά την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών-Ζητείται προσωπικό 11 ειδικοτήτων

Υψηλά προσόντα προβλέπει η νέα προκήρυξη

Έως τις 5 Μαρτίου υποβάλλονται-ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του ΑΣΕΠ- οι αιτήσεις για τις 72 μόνιμες θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (προκήρυξη 2Ε/2018).

Οι υποψήφιοι καταθέτουν το ειδικό έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε, στην διεύθυνση: 

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 2Ε/2018
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Με την νέα προκήρυξη θα προσληφθούν: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΘΕΣΕΙΣ
Πολιτικοί Μηχανικοί10
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί4
Μηχανολόγοι Μηχανικοί3
Χημικοί Μηχανικοί2
Νομικοί15
Χημικοί3
Βιολόγοι- Βιοχημικοί2
Επιστημόνων Πληροφορικής10
Οικονομολόγοι15
Στατιστικολόγοι3
Φαρμακοποιοί5

Προσέξτε: Για όλες τις θέσεις απαιτούνται υψηλά προσόντα: διδακτορικό ή εάν αυτό δεν υπάρχει μεταπτυχιακό. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους, γίνονται δεκτοί και εκείνοι που έχουν εμπειρία 4 ετών σε δημόσιες συμβάσεις.

Πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη.