Δημόσιο

4 θέσεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Οι ειδικεύσεις που ζητούνται έχουν ως εξής:

  • Ψυχολόγος (1 θέση)
  • Κοινωνιολόγου (1 θέση)
  • Στέλεχος οικονομικής διαχείρισης (1 θέση)
  • Στέλεχος υποστήριξης δράσεων (1 θέση)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 9 Φεβρουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: [email protected]

Πληροφορίες: Λ. Αλεξάνδρας 196, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα (υπόψη κ. Χαρίκλεια Ξύκη). Επικοινωνία: 213 2010394

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για τις ειδικότητες.