Δημόσιο

«Φώτο φίνις» για ΕΛ.ΠΕ. και γραπτό διαγωνισμό

Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι για να κατοχυρώσουν με επιτυχία την (ηλεκτρονική) συμμετοχή τους

Δώστε σημασία στις λεπτομέρειες. Αυτές είναι που κάνουν την διαφορά

Εκπνέει σήμερα, 18 Ιανουαρίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και βιογραφικών για δύο διαδικασίες επιλογής προσωπικού που συγκεντρώνουν τον έντονο ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων.

Η πρώτη, (διαδικασία), αφορά στον δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στον γραπτό διαγωνισμό για την πρόσληψη 548 μονίμων υπαλλήλων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (δείτε ΕΔΩ).

Η δεύτερη, αφορά στην ενίσχυση των ΕΛ.ΠΕ. με διάφορες ειδικότητες μηχανικών (λεπτομέρειες ΕΔΩ).

Συγκρατήστε τα εξής:

- Για τον γραπτό διαγωνισμό οφείλετε να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση στον κόμβο του ΑΣΕΠ

Οδηγίες για το πώς συμπληρώνετε την αίτηση και σε ποια πεδία την καταχωρείτε: application_asep.pdf.

Προσοχή: Στις 22 Ιανουαρίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και όλα τα δικαιολογητικά.

Τι περιλαμβάνει ο φάκελος

  1. Εκτυπωμένη (και υπογεγραμμένη) μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης
  2. Παράβολο 3 ευρώ
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  4. Όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος στην ηλεκτρονική αίτησή του

Διαβάστε επίσης:

ΕΛ.ΠΕ.

- Για τις αγγελίες των ΕΛ.ΠΕ. πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία σας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση: http://www.helpe.gr (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ).

Οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει:

  • Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, ηλεκτρονικά και μόνο, τη συγκεκριμένη αίτηση πρόσληψης.
  • Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
  • Να επισυνάψουν, ηλεκτρονικά και μόνο, όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις, καθώς και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, σε ψηφιακή μορφή.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για έναν κωδικό θέσης.