Δημόσιο

ΕΥΔΑΠ: Βγήκε η προκήρυξη για 209 μονίμους

Πλήρης επιβεβαίωση του workenter - Ειδικότητες, θέσεις και προσόντα

Θα προσληφθούν, κυρίως, διοικητικοί, μηχανικοί, τεχνικοί και οδηγοί
17/01/2018 | 14:46

Πλήρης επιβεβαίωση του workenter από το ΑΣΕΠ σε διάστημα μικρότερο των τριών ωρών.

Η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή, όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, (14:20), απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο την προκήρυξη (1Κ/2018) για την πρόσληψη 209 μονίμων υπαλλήλων στην ΕΥΔΑΠ.

Από τον πίνακα κατανομής θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγεί προσωπικό των ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές
 • ΠΕ Διοικητικοί
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί
 • ΠΕ Μηχανικοί – Μεταλλειολόγοι
 • ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
 • ΠΕ Μηχανολόγοι – Μηχανικοί
 • ΠΕ Οικονομικοί
 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • ΠΕ Στατιστικοί
 • ΠΕ Τοπογράφοι
 • ΠΕ Χημικοί
 • ΠΕ Χημικοί – Μηχανικοί
 • ΤΕ Διοικητικοί
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί
 • ΤΕ Ηλεκτρονικοί – Μηχανικοί
 • ΤΕ Μηχανολόγοι – Μηχανικοί
 • ΤΕ Οικονομικοί
 • ΤΕ Πολιτικοί – Μηχανικοί
 • ΤΕ Προγραμματιστές
 • ΤΕ Τοπογράφοι – Μηχανικοί
 • ΔΕ Γραμματείς
 • ΔΕ Δομικών Έργων
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
 • ΔΕ Καταμετρητές
 • ΔΕ Μηχανολόγοι
 • ΔΕ Οδηγοί
 • ΔΕ Προσωπικό Η/Υ
 • ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων

Σημειώστε:

 1. Για μηχανικούς όλων των ειδικεύσεων απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος
 2. Για γραμματείς γνώση χειρισμού Η/Υ και ξένης γλώσσας
 3. Για οικονομικούς επαγγελματική ταυτότητα λογιστή Α΄ Τάξης
 4. Για οδηγούς επαγγελματική εμπειρία 3 ετών

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε την κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα.