Δημόσιο

4 προσλήψεις στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας έως τις 31 Μαρτίου 2020

Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών

Με τέσσερις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα τα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.

Οι ειδικεύσεις που ζητούνται έχουν ως εξής:

  • Πληροφορικός με γνώσεις στον προγραμματισμό και εμπειρία στο σχεδιασμό βάσεων δεδομένων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων(1 θέση)
  • Πληροφορικός με εμπειρία στον προγραμματισμό και σχεδιασμό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών(1 θέση)
  • Στέλεχος με διοικητικό οικονομική εμπειρία και γνώσεις διοργάνωσης ημερίδων και δράσεων διάχυσης και ενημέρωσης(1 θέση)
  • Πληροφορικός με εμπειρία στην εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού και στον προγραμματισμό(1 θέση)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 1 Φεβρουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη διεύθυνση του φορέα.

Πληροφορίες: Έναντι Γέφυρας Αράχθου, Τ.Κ : 471 32, Άρτα. Επικοινωνία: 268 1050001

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και δείτε την προκήρυξη, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για τις ειδικότητες.