Δημόσιο

Πολιτικοί μηχανικοί και γραφίστες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Πέντε διαφορετικές προκηρύξεις

Ο χρόνος ανεργίας θα κρίνει τον διορισμό

Με 17 υπαλλήλους, διαφόρων ειδικοτήτων, ενισχύεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 29 Ιανουαρίου 2018.

Ζητούνται, κυρίως, πολιτικοί μηχανικοί και γραφίστες.

Δείτε τις πέντε προκηρύξεις:

  • Για το έργο «Strenghtening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas - SMILE»(6 θέσεις)

 https://www.rc.auth.gr/Documents/Uploaded/c4aa99b4-c8c9-4030-9b95-af45fc33fb08.pdf

  • Για το έργο «PTWist: μια ανοικτή πλατφόρμα για ενημέρωση, κερδοφορία, και βιώσιμη καινοτομία σχετικά με τον κύκλο ζωής του πλαστικού»(5 θέσεις)

https://www.rc.auth.gr/Documents/Uploaded/c4aa99b4-c8c9-4030-9b95-af45fc33fb08.pdf

  • Για το έργο «91644 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία»(1 θέση)

https://www.rc.auth.gr/Documents/Uploaded/dcb37d09-c3b2-4c39-b5b3-fef52c6680c6.pdf

  • Για το έργο «CULTURAL DIPOLE - Creation of a Cultural Dipole in the cross border area»(4 θέσεις)

https://www.rc.auth.gr/Documents/Uploaded/85c92705-6010-4603-908b-1661368f24a7.pdf

  • Για το έργο «Εξατομικευμένη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών για ηλικιωμένους»(1 θέση)

https://www.rc.auth.gr/Documents/Uploaded/5cd8c0a6-3ddf-4d67-8ebd-a63e3ba2b134.pdf

Πληροφορίες: 3ης Σεπτεμβρίου -Παν/πολη, 1ος όροφος, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη(υπόψη κ. Γούλιου Ελένη). Επικοινωνία: 231 0994082