Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Αιτήσεις έως 18 Ιανουαρίου για 548 μονίμους

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ

Οι εξετάσεις θα γίνουν (από το ΑΣΕΠ) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το γραπτό διαγωνισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου.

Θα επιλεγούν 548 μόνιμοι υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Εφοριακών (418 θέσεις)
  • ΠΕ Τελωνειακών (130 θέσεις)

Όπως πρώτο είχε αποκαλύψει το workenter -με αποκλειστικές δηλώσεις του προέδρου του ΑΣΕΠ κ. Ιωάννη Καραβοκύρη- οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν έως τις 10 Μαΐου με το σύστημα multiple choice (ερωτήματα πολλαπλών επιλογών).

Σημειώστε τις κρίσιμες προθεσμίες:

  • 18 Ιανουαρίου: Ολοκλήρωση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
  • 22 Ιανουαρίου: Ολοκλήρωση προθεσμίας υποβολής φακέλου υποψηφιότητας

Ο φάκελος περιλαμβάνει συγκεκριμένα δικαιολογητικά:

  • Εκτυπωμένη (και υπογεγραμμένη) μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης
  • Παράβολο 3 ευρώ
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος στην ηλεκτρονική αίτησή του

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται στον κόμβο του ΑΣΕΠ.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας αποστέλλονται – με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2017, Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 11510.

Το workenter καταγράφει τις κρίσιμες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Διαβάστε: