Δημόσιο - ΑΣΕΠ

«Ενεργός» ο κόμβος του ΑΣΕΠ για αιτήσεις (548 μόνιμοι)

Οδηγίες ΑΣΕΠ προς υποψηφίους (11.29 π.μ) - Διαβάστε όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες για τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

Η συμμετοχή διασφαλίζεται με την κατάθεση του φακέλου με τα δικαιολογητικά

Ξεκινά από σήμερα, 3 Ιανουαρίου, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το γραπτό διαγωνισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Είναι ο πρώτος μεγάλος πανελλήνιος διαγωνισμός που διεξάγεται ύστερα από έξι χρόνια. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 1319100 ή στο email : [email protected]

Λεπτομερείς οδηγίες για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη του γραπτού διαγωνισμού δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ ( ώρα 11.29 π.μ).

Με την ανακοίνωσή του καλεί τους υποψηφίους να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδρομή και οδηγίες, για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Αυτή η διαδρομή περιγράφεται λεπτομερώς στην προκήρυξη.

Θα επιλεγούν 548 μόνιμοι υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Εφοριακών (418 θέσεις)
  • ΠΕ Τελωνειακών (130 θέσεις)

Όπως πρώτο είχε αποκαλύψει το workenter -με αποκλειστικές δηλώσεις του προέδρου του ΑΣΕΠ κ. Ιωάννη Καραβοκύρη- οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν έως τις 10 Μαΐου με το σύστημα multiple choice (ερωτήματα πολλαπλών επιλογών).

Σημειώστε τις κρίσιμες προθεσμίες:

  • 18 Ιανουαρίου: Ολοκλήρωση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
  • 22 Ιανουαρίου: Ολοκλήρωση προθεσμίας υποβολής φακέλου υποψηφιότητας

Ο φάκελος περιλαμβάνει συγκεκριμένα δικαιολογητικά:

  • Εκτυπωμένη (και υπογεγραμμένη) μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης
  • Παράβολο 3 ευρώ
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος στην ηλεκτρονική αίτησή του

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται στον κόμβο του ΑΣΕΠ.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας αποστέλλονται – με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2017, Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 11510.

Το workenter καταγράφει τις κρίσιμες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Διαβάστε: