Δημόσιο

Τροποποίηση στην ύλη του γραπτού διαγωνισμού (pdf)

Αφορά στο μάθημα «Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιχειρήσεων».

Αλλαγή στην εξεταστέα ύλη του γραπτού διαγωνισμού στο μάθημα «Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων».

Με επείγον έγγραφο προς το ΑΣΕΠ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ζήτησε το πρωί της Παρασκευής τροποποίηση της ύλης του συγκεκριμένου μαθήματος.

Το ΑΣΕΠ αποδέχθηκε το επείγον αίτημα του φορέα, έκανε την τροποίηση και την δημοσίευσε στο ΦΕΚ.

Το λάθος: Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων «Γενική λογιστική. Λογιστικές πράξεις τέλους χρήσεως. Ισολογισμός - αποτελέσματα και διάθεση αποτελεσμάτων. Λογιστική εταιριών. Γενικά περί βιομηχανικής λογιστικής. Κόστος - κοστολόγηση. Γενικά περί ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου. Λογιστικά βιβλία και στοιχεία κατά τον κώδικα φορολογικών στοιχείων. Ελεγκτική Επιχειρήσεων».

Το σωστό: Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων «Γενική λογιστική. Λογιστικές πράξεις τέλους χρήσεως. Ισολογισμός - αποτελέσματα και διάθεση αποτελεσμάτων. Λογιστική εταιριών. Γενικά περί βιομηχανικής λογιστικής. Κόστος - κοστολόγηση. Γενικά περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Λογιστικά βιβλία και στοιχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ελεγκτική Επιχειρήσεων».

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να κατεβάσετε το ΦΕΚ.