Δημόσιο

Έως 15 Ιανουαρίου η νέα προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης

ΑΣΕΠ: Ο διαγωνισμός πήρε σειρά προτεραιότητας - Ειδικότητες και προσόντα

Ολοκληρώθηκε στον 3ο όροφο του ΑΣΕΠ η σύνταξη της νέας προκήρυξης για την πρόσληψη 633 μονίμων υπαλλήλων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η νέα προκήρυξη θα δημοσιοποιηθεί έως τις 15 Ιανουαρίου 2018. Μέχρι τότε το ΑΣΕΠ θα την συντηρήσει στο φάκελο με τα «εκκρεμή», δεδομένου ότι προηγείται ο διαγωνισμός των 8.845 θέσεων για τους ΟΤΑ όλης της χώρας.

Υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΣΕΠ τόνιζαν στο workenter ότι για τον διαγωνισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης οι αιτήσεις μπορεί να ξεπεράσουν τις 40.000

Στήριζαν, δε, αυτή την άποψη στο γεγονός ότι οι 633 θέσεις θα κατανεμηθούν σε ειδικότητες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, θα προσληφθούν σωφρονιστικοί υπάλληλοι, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, υπάλληλοι φύλαξης και προσωπικό φρούρησης.

Για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και το προσωπικό φρούρησης τίθεται όριο ηλικίας και το κριτήριο του αναστήματος. Η τελική επιλογή θα γίνει αφού διεξαχθούν αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικά τεστ.

Οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις ιατρών θα πρέπει να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια χρήσης τίτλου γενικής ιατρικής, να έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου και να είναι μέλη ιατρικών συλλόγων.

Για τους νοσηλευτές είναι απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος και η ιδιότητα του μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.

Στους διοικητικούς «μετράει» η εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ.

Η επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει με το «σύστημα των μορίων».