Επιχειρείν

«Αντίστροφη μέτρηση» για το νέο ΕΣΠΑ

Κεφάλαια ύψους 26 δισ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσουν στη χώρα μέχρι το 2027

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει πιο γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες, ενώ εισάγονται μια σειρά από καινοτομίες.

Στο τέλος του καλοκαιριού αναμένονται οι πρώτες προκηρύξεις του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 που θα φέρει στη χώρα κεφάλαια ύψους 26,18 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, χθες, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η υποβολή του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) και των Εδαφικών Σχεδίων, το οποίο θα είναι από τα πρώτα προγράμματα που αναμένεται να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με «Τα Νέα», το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 1,63 δισεκατομμύρια ευρώ και διαρθρώνεται σε προτεραιότητες όπως είναι η ενίσχυση και προώθηση της επιχειρηματικότητας, με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων - με έμφαση στις μικρομεσαίες - και της διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία.

Επίσης, η ενεργειακή μετάβαση, με δράσεις ενεργειακού χαρακτήρα όπως, η τηλεθέρμανση, η ηλεκτροκίνηση, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, αλλά και η κυκλική οικονομία, με δράσεις που στοχεύουν στην επανάχρηση των λιγνιτικών εδαφών και την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, Νίκο Παπαθανάση, με τους συνολικούς δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους που θα εισρεύσουν στη χώρα μας τα επόμενα επτά χρόνια και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου από τη μονοκαλλιέργεια της λιγνιτικής παραγωγής, η χώρα προχωρεί σε μια πράσινη, κυκλική και βιώσιμη ανάπτυξη με περισσότερες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενώ ανοίγονται σημαντικές προοπτικές για τους κατοίκους των περιοχών μετάβασης».

Εισάγονται μια σειρά από καινοτομίες

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει πιο γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες, ενώ εισάγονται μια σειρά από καινοτομίες.

Ανάμεσα σε αυτές είναι ότι οι δικαιούχοι δεν θα υπόκεινται σε αφαίρεση ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και καταβάλλονται με προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ενώ για πράξεις μικρότερες των 10.000 ευρώ, οι πληρωμές στους δικαιούχους θα καταβάλλονται χωρίς προσκόμιση των ως άνω αποδεικτικών.

«Το ΕΣΠΑ στήριξε τα τελευταία χρόνια την ελληνική οικονομία με πόρους άνω των 12 δισ. ευρώ. Ενώ συνεχίζει καθημερινά να στηρίζει την επιχειρηματικότητα, τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση, τη γεωργία, την απασχόληση». Αυτό σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης μιλώντας στο 14ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, ενώ συμπλήρωσε ότι το νέο ΕΣΠΑ έρχεται να βοηθήσει τη χώρα μας να αλλάξει σελίδα στην ενεργειακή της επάρκεια.