Δημόσιο

13 καθηγητές στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Ενισχύονται πέντε σχολές του ΕΜΠ

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εντός της δίμηνης προθεσμίας
13/12/2017 | 13:01

Με 13 καθηγητές, για τις ανάγκες πέντε σχολών του, ενισχύεται το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. 

Θα επιλεχθούν οι εξής βαθμίδες: 

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικά αντικείμενα: «Αρχιτεκτονική Σύνθεση» (1 θέση), «Κοιτασματολογία Μεταλλευμάτων» (1 θέση) 

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας με γνωστικά αντικείμενα: «Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών» (1 θέση), «Επιστήμη των Υλικών» (1 θέση), «Υπολογιστική Πολυδιάστατη Θερμο-ρευστομηχανική και Καύση με Εφαρμογές στη Ναυτική Μηχανολογία» (1 θέση)

Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικά αντικείμενα: «Τεχνική Γεωλογία και Γεωτεχνικές Μέθοδοι Βελτίωσης Γεωλογικών Σχηματισμών» (1 θέση), «Ορυκτολογία» (1 θέση), «Ηλεκτροχημεία» (1 θέση), «Μη Γραμμική Ανάλυση» (1 θέση), «Αρχιτεκτονική Σύνθεση» (1 θέση), «Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά» (1 θέση), «Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις» (1 θέση), «Ηλεκτρική Ισχύος» (1 θέση)  

Οι υποψήφιοι καλούνται, εντός δύο μηνών, να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Ο φάκελος των δικαιολογητικών, περιλαμβάνει: 

  • Αντίγραφο πτυχίων και τίτλων σπουδών 
  • Βιογραφικό σημείωμα 
  • Υπόμνημα με πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα 
  • Επιστημονικές διατριβές 

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ 157 80, Ισόγειο κτηρίου (υπόψη κ. Γεωργίας Πατακιά). Επικοινωνία: 210 772 2067 

Σχολή Χημικών Μηχανικών: Πολυτεχνειούπολη  Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ 157 80, Ισόγειο κτιρίου Χημικών Μηχανικών (υπόψη κ. Ανδριάνας Πουλικάκου). Επικοινωνία: 210 772 2394 

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: Πολυτεχνειούπολη  Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ 157 80, Κτίριο Z' (Νέα κτίρια ΣΕΜΦΕ), 2ος όροφος. Επικοινωνία: 210 772 2023 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Πολυτεχνειούπολη  Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ 157 80, Γραμματεία Τομέα Ι (υπόψη κ.Αλεξάνδρας Πέππα). Επικοινωνία: 210 772 3716 

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών: Πολυτεχνειούπολη  Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ 157 80, Ισόγειο κτηρίου Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (υπόψη κ. Δήμητρας Δαρδαμάνη). Επικοινωνία: 210 772 1347 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην κ. Ε.Παναγοπούλου. Επικοινωνία: 210 772 2005 

Δείτε ενδεικτικά μία από τις προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.