Δημόσιο

3 θέσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Η εμπειρία απαραίτητο προσόν για την πρόσληψη

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τρεις υποψηφιότητες επιστημονικού προσωπικού για τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, δύο επιστημονικές θέσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μία στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα.

Θα προσληφθούν ειδικοί επιστήμονες για τις θέσεις:

  • Τεχνολόγος τροφίμων ή Χημικός (Α.Π.Θ 1 θέση, έως 7 Δεκεμβρίου 2017)
  • Οικονομολόγος (Α.Π.Θ 1 θέση, έως 7 Δεκεμβρίου 2017)
  • Γεωπόνος Ζωϊκής Παραγωγής ή Υδατοκαλλιεργειών (Α.Τ.Ε.Ι 1 θέση, έως 8 Δεκεμβρίου 2017)

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθυνθούν στις διευθύνσεις των φορέων, για περισσότερες πληροφορίες:

  • Α.Π.Θ: Τμήμα Χημείας, Κτίριο Ν. Χημείου, Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας, Γραφείο 805, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 541 24, υπόψη κας Μαρίας Τσιμίδου στο τηλέφωνο 2310 997796 ή κ. Νικολάου Νενάδη στο 2310 99 4009
  • Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, ή στις ιστοσελίδες www.ee.teithe.gr και www.diavgeia.gov.gr

Πατώντας το κουμπι «Δείτε το έγγραφο» διαβάστε την προκήρυξη του ΤΕΙ.