Δημόσιο

Πτυχιούχοι Πληροφορικής σε Τεχνολογικό Ινστιτούτο

«Μετρούν» μεταπτυχιακό και εμπειρία

Ο φορέας εδρεύει στην Θέρμη Θεσσαλονίκης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών παρέχει την δυνατότητα σε δύο πτυχιούχους Η/Υ να συνάψουν συμβάσεις ανάθεσης έργου.

Οι ειδικεύσεις που ζητούνται είναι: 

  • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  • Μηχανικοί Υπολογιστών ή Πληροφορικής

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

  • Πτυχίο ΑΕΙ 
  • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό
  • Εμπειρία σε προγραμματισμό και σε ανάπτυξη περιβάλλοντος Unity3D
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας

Σημειώνεται ότι όσοι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θα περάσουν και από προφορική συνέντευξη.

Αιτήσεις: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία: Έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017.

Πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο», διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την πρόσκληση ενδιαφέροντος.