Δημόσιο

16 θέσεις στο ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης

Ζητείται προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν δύο μήνες
02/02/2018 | 14:46

Την πρόσληψη 16 υπαλλήλων, προωθεί το ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης.  

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει δίμηνες συμβάσεις εργασίας. 

Θα προσληφθούν κοινωνικοί λειτουργοί ( 3 θέσεις), φυσικοθεραπευτές (1), βοηθοί φυσικοθεραπευτών-νοσηλευτών (2) και οικογενειακοί βοηθοί (10).   

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων, ολοκληρώνεται στις 12 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την προκήρυξη. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του ΚΑΠΗ.  

Βρείτε ανά ειδικότητα την διάρκεια των συμβάσεων, τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τον πρώτο μισθό και τα επιδόματα. 

Υπολογίστε τα μόριά σας, δείτε τις βάσεις διορισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατων διαγωνισμών και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας