Επικαιρότητα

Γ. Βρούτσης: Προσωρινά αλλά αναγκαία τα μέτρα

Πώς επηρεάζονται οι εργαζόμενοι

Προσωρινή αλλά αναγκαία χαρακτήρισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, την απόφαση για δυνατότητα μείωσης μισθών έως και 50% για 6 μήνες, ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ).

Σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε πως τα μέτρα είναι έκτακτα ώστε να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΠΝΠ, προβλέπεται μείωση των αποδοχών έως 50% για έξι μήνες, «εργαλείο» που θα δίνει στον εργοδότη τη δυνατότητα να ορίζει τη λειτουργία της επιχείρησης με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας για ένα εξάμηνο, κάτι που σημαίνει λειτουργία στο μισό της επιχείρησης με μείωση της μηνιαίας απασχόλησης έως και δύο εβδομάδες για τους εργαζόμενους.

Παράλληλα, προβλέπεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας για το προσωπικό χωρίς πρόβλεψη επαναπρόσληψης αλλά μόνο διατήρησης ίδιου αριθμού υπαλλήλων ενώ ρυθμίζεται και η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου.

«Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η πλήρης κατάρρευση της αγοράς εργασίας και η ενεργοποίηση άλλων δυσχερέστερων μέτρων εκ μέρους των επιχειρήσεων, όπως μαζικές διαθεσιμότητες και απολύσεις. Έτσι, διασώζουμε τις θέσεις εργασίας με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες» σημείωσε ο υπουργός.