Δημόσιο

26 Γυμναστές στο δήμο Θέρμης

Για την υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για όλους»

Οι συμβασιούχοι θα εργαστούν για οκτώ μήνες

Την πρόσληψη 26 καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, προωθεί ο δήμος Θέρμης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται, ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πλοιρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε εξιδίκευση της ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.