Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Προσλήψεις τώρα σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς (links)

Ολόκληρες οι προκηρύξεις

23/01/2022 | 13:50

Τρεις Οργανισμοί και τρία Πανεπιστήμια θα ενισχυθούν με νέο προσωπικό.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, Εθνικό Κέντρο 'Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 

Εθνικό Κέντρο 'Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ