Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Πολιτικοί μηχανικοί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Δικαιολογητικά, προθεσμία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022.
17/01/2022 | 11:56

Με έναν πολιτικό μηχανικό ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρη την προκήρυξη.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ