Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Ιατροί εργασίας στον δήμο Θεσσαλονίκης

Δικαιολογητικά, προσόντα, προθεσμία

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (3 θέσεις), στον κλάδο της ιατρικής.

Στην πρόσληψη τριών υπαλλήλων θα προχωρήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (3 θέσεις), στον κλάδο της ιατρικής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 26 του ίδιου μήνα.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη και ενημερωθείτε για τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ