ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Παράταση στις αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων άνω των 30 ετών

Τα ποσά της επιδότησης μισθού

Περιθώριο μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου έχουν οι ενδιαφερόμενες για να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα που εκπονεί ο ΟΑΕΔ και αφορά στην απασχόληση ανέργων άνω των 30 ετών.

Περιθώριο μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου έχουν οι ενδιαφερόμενες για να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα που εκπονεί ο ΟΑΕΔ και αφορά στην απασχόληση ανέργων άνω των 30 ετών.

Ένα πρόγραμμα που αναφέρεται σε 6 περιφέρειες (Δυτ. Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) και παρέχει εργασία για 12 μήνες. Οι προσλήψεις θα δοθεί έμφαση να γίνουν από γυναίκες, ενώ τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών έχουν ως εξής:

  • 466,5 € μηνιαία (5.598 € ετήσια) για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών
  • 559,8 € μηνιαία (6.717,6 € ετήσια) για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
  • 606,45 € μηνιαία (7.277,4 € ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω
  • 653,1 € μηνιαία (7.837,2 € ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
  • 699,75 € μηνιαία (8.397 € ετήσια) για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis. Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα). Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».