Υποτροφίες & Πρακτική

Υποψήφιοι διδάκτορες στο τμήμα Χημικών Μηχανικών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
05/01/2022 | 08:30

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης: εδώ.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικά αναλυτικών βαθμολογιών
  • Τρεις συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Γραπτή έκθεση με λόγους συμμετοχής και επιστημονικούς - επαγγελματικούς στόχους
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610969500, 2610969501, [email protected] και [email protected]