Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Νέες θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ μέσω ΑΣΕΠ

Προθεσμία, δικαιολογητικά

24/04/2020 | 15:02

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.