Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στη Θεσσαλονίκη

Προσόντα, δικαιολογητικά

24/04/2020 | 14:26

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά.

Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, πρόσφατων διαγωνισμών.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.