Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Έξι νέες συμβάσεις στο δήμο νοτίου Πηλίου

Ειδικότητες, προσόντα

24/04/2020 | 13:53

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος νοτίου Πηλίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.