Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Τέσσερις θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Ολόκληρη η προκήρυξη

23/04/2020 | 15:30

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.