Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: 15 συμβάσεις στην Παλλήνη

Οι ειδικότητες που ζητούνται

23/04/2020 | 14:44

Την πρόσληψη 15 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Παλλήνης, λόγω της διασποράς του κορωνοϊού.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.