Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Αφορούν 2μηνες συμβάσεις

23/04/2020 | 14:33

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.