Ιδιωτικός τομέας

Αγγελίες για εργασία στην καπνοβιομηχανία Παπαστράτος

Προσόντα, περιοχές και φόρμα υποβολής βιογραφικού

Η καπνοβιομηχανία Παπαστράτος επιλέγει υπαλλήλους πέντε στον Ασπρόπυργο.
13/01/2022 | 14:43

Η καπνοβιομηχανία Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International Inc, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και διανομείς τσιγάρων στην Ελλάδα.

Αυτή τη φορά ενισχύεται με προσωπικό πέντε ειδικοτήτων.

Αναλυτικά:

  • Consumer Data Scientist (Ασπρόπυργος) - Πτυχίο Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Επιστήμης Δεδομένων ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικής , εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώση R ή Python, καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων και SQL, εξοικείωση BI, εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων / στις δοκιμές και την μοντελοποίηση
  • Process Engineer (Ασπρόπυργος) - Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, εμπειρία 7 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία σε σύνθετα έργα διεργασιών/συστημάτων
  • Process Technician (Ασπρόπυργος) - Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού ή Αυτοματιστή ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον, καλή γνώση Αγγλικών
  • Project Engineer (Ασπρόπυργος) - Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, εμπειρία 5 χρόνων στη διαχείριση πολυκλαδικών έργων μηχανικής σε βιομηχανικό/κατασκευαστικό περιβάλλον, άριστη γνώση Αγγλικών, αναλυτική σκέψη
  • Validation Engineer (Ασπρόπυργος) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικού, εμπειρία 3 χρόνων στη διασφάλιση ποιότητας (QA) και στην επικύρωση εξοπλισμού / αναλυτικών μεθόδων στον κλάδο του καπνού, των τροφίμων ή της φαρμακευτικής βιομηχανίας, γνώση σχετικών προτύπων (ISO, Guidance for Industry Process Validation: General Principles), εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, γνώση MS Office, καλή γνώση Αγγλικών

Οι παραπάνω θέσεις αφορούν στον Ασπρόπυργο.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις και να υποβάλετε το βιογραφικό σας.