Υποτροφίες & Πρακτική

ΑΠΘ: Διδακτορικό στο τμήμα Χημικών Μηχανικών

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
21/12/2021 | 16:20

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικά αντικείμενα - επιβλέποντες:

 • Συστημική προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης
  Επίβλεψη: Καθηγήτρια Αναστασία Ζαμπανιώτου E-mail: [email protected] Τ. 2310996274
 • Βελτιστοποίηση του Χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε Διεργασίες Διαλείπουσας και Συνεχούς Λειτουργίας
  Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Γεωργιάδης E-mail: [email protected] T. 2310 994184
 • Ιστομηχανική στην αναγεννητική οδοντιατρική
  Επίβλεψη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αμαλία Αγγελή E-mail: [email protected] T. 2310996218
 • Παραγωγή και απομόνωση ασταξανθίνης από το μικροφύκος Haematococcus pluvialis με σκοπό την αξιοποίησή της σε εφαρμογές της βιομηχανίας τροφίμων και της κοσμετολογίας
  Επίβλεψη: Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Χατζηδούκας E-mail: [email protected] Τ. 2310996167
 • Ανάπτυξη μοντέλων για την ανάλυση κινδύνου από μεταδοτικά και μη μεταδοτικά νοσήματα (communicable and non-communicable diseases) στο αστικό περιβάλλον
  Επίβλεψη: Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης E-mail: [email protected] Τ. 2310994562
 • Ανάλυση μονοπατιών τοξικότητας με τη χρήση μεταγραφωματικής και μεταβολομικής για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία από την συνδυαστική έκθεση σε νευροτοξικές χημικές ενώσεις
 • Επίβλεψη: Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης E-mail: [email protected] Τ. 2310994562
 • Ανάπτυξη μοντέλων βιολογίας συστημάτων με τη χρήση εργαλείων βιοπληροφορικής με σκοπό τη μηχανιστική κατανόηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία λόγω έκθεσης σε πολλαπλά χημικα, αναπτύσσοντας ποσοτικά μονοπάτια δυσμενούς έκβασης (quantitative Adverse Outcome Pathways)
 • Επίβλεψη: Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης E-mail: [email protected] Τ. 2310994562
 • Εκθεσίωμα και κυκλική οικονομία
 • Επίβλεψη: Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης E-mail: [email protected] Τ. 2310994562
 • Ανάπτυξη μιας υπολογιστικής μεθοδολογίας για την ορθολογική και ποσοτική επιλογή υλικών και συστημάτων χορήγησης φαρμάκων για την ενίσχυση της παροχής θεραπευτικών παραγόντων από τη μύτη σε εγκέφαλο
  Επίβλεψη: Καθηγητής Κωνσταντίνος Καρατάσος E-mail: [email protected] Τ. 2310995850

Αποστολή των παρακάτω δικαιολογητικών στο [email protected]:

 • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με τον ακριβή βαθμό
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών)
 • Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής)
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310996158 και [email protected]