Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 12 συμβάσεις στην Πάτρα

Προσόντα, δικαιολογητικά

06/04/2020 | 14:42

Την πρόσληψη 12 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Πατρέων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.