Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τρεις νέες θέσεις εργασίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ολόκληρη η προκήρυξη

01/04/2020 | 09:30

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα ,τα προσόντα και τα δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.