Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Έξι άτομα στον δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων

Προσόντα, δικαιολογητικά

31/03/2020 | 12:13

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Αλιάρτου- Θεσπιέων.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας για την αρδευτική περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Αυγούστου 2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Αλιάρτου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.