Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Πέντε θέσεις στο δήμο Ρεθύμνης

Προκήρυξη για υποψήφιους ΤΕ και ΥΕ

31/03/2020 | 10:37

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί το Ν.Π.Δ.Δ. "Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία" Δήμου Ρεθύμνης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά.

Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.