Δημόσιο

35 νέες θέσεις στο Μουσείο Ακρόπολης

Θα προσληφθεί προσωπικό ασφαλείας

Οι νέοι υπάλληλοι θα ενσωματωθούν στο τμήμα ασφαλείας του μουσείου
26/01/2018 | 10:29

Στην κάλυψη 35 θέσεων εποχικού προσωπικού ασφαλείας, προχωρά το Μουσείο Ακρόπολης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας.  

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται τη  Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, όπως προέκυψε κατά την επικοινωνία του workenter με τον φορέα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.  

Σημειώστε, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. 

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης, εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, ή διαβάστε ολόκληρη τη προκήρυξη πατώντας στα αντίστοιχα κουμπιά του workenter