Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 16 προσλήψεις στη Μάνδρα –Ειδυλλία

Νέα προκήρυξη για υποψηφίους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ

30/03/2020 | 15:22

Την πρόσληψη 16 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.