Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Συμβάσεις στην Αστυπάλαια

Προκήρυξη για υποψήφιους ΥΕ

30/03/2020 | 14:37

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Αστυπάλαιας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου,

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Αστυπάλαιας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.