Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Αφορούν 4μηνες συμβάσεις

30/03/2020 | 14:16

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης εξαιτίας της διασποράς του κορωνοϊού.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη.