Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Προσλήψεις στην Περιφέρεια Κρήτης

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Αιτήσεις έως 1η Δεκεμβρίου
26/11/2021 | 15:42

Στην πρόσληψη πέντε νέων υπαλλήλων προχωρά άμεσα η Περιφέρεια Κρήτης για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως 31 Μαρτίου 2022. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από 29 Νοεμβρίου έως 1η Δεκεμβρίου.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την προκήρυξη.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ