ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

Επίδομα 534 ευρώ: Οι νέοι δικαιούχοι για την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις χορήγησης για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

25/11/2021 | 10:06

Τις προϋποθέσεις χορήγησης για το επίδομα 534 ευρώ ως αποζημίωση ειδικού σκοπού σε νέες κατηγορίες εργαζομένων υπέγραψαν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ για τον μήνα Ιούνιο 2021 στις κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων:

  • Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e - ΕΦΚΑ καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν από διετούς φοίτησης Σχολές Ξεναγών εντός του 2019, του 2020 και του 2021 και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.
  • Οι τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του Πανελλήνιου Σωματείου Τουριστικών Συνοδών μέχρι 31/3/2021, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλους

Απαραίτητες προϋποθέσεις

Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) για τον μήνα Ιούνιο 2021, είναι όσοι κατά τη διάρκεια του μήνα που λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού:

α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη

β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και

γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση εδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.

Ολόκληρη η απόφαση