Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Αρχίζουν οι αιτήσεις σε νέα προκήρυξη μονίμων (ΦΕΚ)

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ
25/11/2021 | 09:54

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της προκήρυξης 7Ε/2021 του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις σε Γενικές Γραμματείες του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε η πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (Υπουργείο Οικονομικών) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Αναλυτικά η κατανομή:

  • Πέντε (5) θέσεων για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ)
  • Δέκα (10) θέσεων για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 7 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.

Ολόκληρη η προκήρυξη:

fek-7E