Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Με 16 άτομα ενισχύεται ο δήμος Σιθωνίας

Προσόντα, δικαιολογητικά

25/03/2020 | 14:50

Την πρόσληψη 16 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Σιθωνίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα επέκτασης σε 4μηνη.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.