Συντάξεις - Ασφάλιση

ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια του Οκτωβρίου

Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η 30ή Νοεμβρίου 2021

Εισφορές για κύρια, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχές.

Στο διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ έχουν αναρτηθεί τα ειδοποιητήρια για τις ασφαλιστικές εισφορές του Οκτωβρίου, που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. Πρόκειται για ειδοποιητήρια που έχουν ενσωματώσει τις εισφορές που οφείλονται για κύρια, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχές.

Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η 30ή Νοεμβρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).