Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 18 συμβάσεις στο δήμο Μονεμβασιάς

Οι ειδικότητες που ζητούνται

24/03/2020 | 16:33

Την πρόσληψη 18 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Μονεμβασιάς.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο Δημοτικό Κατάστημα Μολάων.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά. 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.