Συντάξεις - Ασφάλιση

Ασφάλιση (και) σε ανασφάλιστους διαζευγμένους

Πότε χάνει το δικαίωμα ασφάλισης ο διαζευγμένος

Δείτε τί προσφέρει ο ΕΦΚΑ στους ανασφάλιστους

Δικαίωμα να έχουν ασφάλιση και όσοι είναι διαζευγμένοι, και μετά τον χωρισμό έμειναν ανασφάλιστοι, προσφέρει εφεξής ο ΕΦΚΑ. Σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας ορίζεται ότι σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, θα προσφέρεται το δικαίωμα της παροχής σε είδος (περίθαλψη).

Ακριβέστερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο ο διαζευγμένος σύζυγος, για να μπορεί να είναι ασφαλισμένος, θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχει επέλθει λύση του γάμου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας του.
  • Να μην έχει άλλο δικαίωμα άμεσης ή έμμεσης ασφάλισης για παροχές ασθένειας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο.
  • Να υποβάλει αίτηση διατήρησης του δικαιώματος των παροχών ασθένειας σε είδος εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης του διαζυγίου.
  • Να καταβάλλει στον e-ΕΦΚΑ εισφορά 6,45% επί του κατώτατου μισθού, δηλαδή 42 ευρώ το μήνα και 42,8 ευρώ μηνιαίως από 1-1-2022.

Αντίθετα, ο διαζευγμένος χάνει το δικαίωμα της ασφάλισης για παροχές σε είδος όταν ισχύουν τα εξής:

  • Αν προκύψει συνταξιοδότηση του συζύγου από τον e-ΕΦΚΑ ή από άλλο φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ, η οποία παρέχει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.
  • Με το θάνατο του διαζευγμένου.
  • Με την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας ή απόκτησης ιδιότητας ασφαλιστέας στον e- ΕΦΚΑ. Βέβαια, αυτή η εργασία, θα πρέπει να οδηγεί σε άμεση ασφάλιση του συζύγου ή τη δυνατότητα ασφάλισης αυτού ως έμμεσα ασφαλισμένου με άλλον τρόπο.

Με την τέλεση γάμου ανεξάρτητα από την εξασφάλιση ή όχι ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές ασθένειας σε είδος, καθώς απαιτείται ο αιτών να παραμένει «διαζευγμένος».