Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Αρχαιολόγοι και εργατοτεχνίτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Αιτήσεις έως 26 Νοεμβρίου
19/11/2021 | 11:36

Στην κάλυψη δύο κενών θέσεων προχωρά άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας για την στελέχωση έργου στις περιοχές Κάστρου, Μέλισσας, Μπόρσιου, Νεάπολης, Κουρτεσίου, Αετορράχης και Ψαριού.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 5μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, από 22 έως 26 Νοεμβρίου.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την προκήρυξη.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ